June 26, 2017

Advisering

De Jongerenraad Oss geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Oss, om zo de Osse jongeren te vertegenwoordigen. Deze adviezen kunnen over allerlei onderwerpen gaan; van onderwijs, huisvesting en jeugdbeleid tot aan fietspaden. De Jongerenraad Oss is een officieel adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders, wat betekend dat wij onze adviezen rechtstreeks aan het college versturen. Over het algemeen worden deze adviezen daarna behandeld in de gemeenteraad van Oss en wordt er echt iets mee gedaan!

Onder het kopje ‘Uitgebrachte adviezen’ kan je onze laatst uitgebrachte adviezen lezen.

Heb je zelf nog een goed idee voor een advies? Iets waar de Jongerenraad Oss echt iets mee moet doen? Laat het ons weten via de contactpagina!